رسیس

تولید کننده اسپری های سیلیکونی و ضد جوش

0 -021

رسیس

تولید کننده اسپری های سیلیکونی و ضد جوش

0 -021

رسیس

تولید کننده اسپری های سیلیکونی و ضد جوش

0 -021

نوار چسب نسوز

چسب‌های برق نسوز یا همان چسب‌های حرارتی مقاوم به حرارت بالا و اغلب بدون ایجاد دود هستند و برای اتصالات الکتریکی یا جلوگیری از انتقال حرارت به سطوح حساس به حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نوع چسب‌ها به عنوان چسب حرارتی یا چسب برق نسوز شناخته می‌شونداین نوع چسب‌ها دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را برای موارد خاصی مناسب می‌کند.

در زیر تعدادی از کاربردهای چسب برق نسوز ذکر شده است:

اتصالات الکتریکی: برای اتصال و عایق‌سازی اتصالات الکتریکی در محل‌های با حرارت بالا، این چسب‌ها بسیار مفید هستند.

تعمیرات الکتریکی: برای تعمیرات موارد الکتریکی، مانند کابل‌ها و سیم‌های حرارتی یا دستگاه‌هایی که در معرض دماهای بالا قرار دارند، از چسب برق نسوز استفاده می‌شود.

تولید دستگاه های الکتریکی: در صنایع الکترونیکی و تولید دستگاه‌های الکتریکی، برای اتصال بخش‌های مختلف و جلوگیری از انتقال حرارت به سطوح حساس از چسب برق نسوز استفاده می‌شود.

اتصالات در اتومبیل: در صنعت خودروسازی، این چسب‌ها برای اتصال و عایق‌سازی اتصالات الکتریکی در شرایط با حرارت بالا و تغییرات دمایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اتصالات در محیط های صنعتی: در محیط‌های صنعتی با حضور گرما، چسب برق نسوز برای اتصالات الکتریکی و جلوگیری از تغییرات حرارتی ممکن است مورد استفاده قرار گیرد

  • توجه داشته باشید که هر چسب برق نسوز ممکن است ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را داشته باشد، بنابراین انتخاب مناسبی بر اساس نیازهای خود اهمیت دارد.

کاربرد :

نشانه ها

محدودیت :

دستورالعمل ها

ایمنی مصرف :

ایمنی مصرف